Home Package Booster set

เป็น Booster pump สแตนเลส ขนาดเล็กเหมาะสำหรับ บ้านขนาด 3 ชั้นขึ้นไป อาคาร อพาร์ทเมนท์ เป็นต้น ที่มีความต้องการใช้น้ำประมาณ 20-60 ลิตรต่อนาที  แรงดัน 3-4 bar(30-40 m.) ปั๊มสามารถถูกกำหนดให้เดินพร้อมกันหรือ สลับกันเดิน ควบคุมด้วยระบบควบคุมแรงดันแบบอัตโนมัติ มีระบบป้องกันปั๊มเสียหายเมื่อน้ำแห้ง ติดตั้งพร้อมถังแรงดันก็จะทำให้ปั๊มทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอายุการใช้งานยาวนาน  ติดตั้งง่าย ใช้ไฟฟ้า 220 V.