PRESFLO MULTI

เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับควบคุมปั๊มน้ำแบบ Single Phase ตัดต่ออัตโนมัติ ปรับแรงดันให้คงที่และป้องกันปั๊มเสียหายจากน้ำแห้ง (Run Dry), มี Check Valve ในตัว ปรับแรงดันเริ่มต้น (Pump start) 0.8-2.4 barg.  ควบคุมขนาดปั๊ม ถึง 1.5 kW/  2 HP 230 V  50/60 Hz.                                                                  

 มีถังเก็บน้ำสะสมแรงดัน 3 ลิตร  ติดตั้งง่ายมีข้อต่อ Union ในตัว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  >>> คลิกไปที่ PRESFLO Catalog