STEADYPRES V.2

เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมปั๊มน้ำแบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VFD) เหมาะสำหรับ ประกอบเป็นชุดควบคุม Booster Pump ได้ตั้งแต่  1-3 ตัว ช่วยประหยัดพลังงาน รักษาแรงดันคงที่ และจ่ายน้ำในปริมาณที่ต้องการ  มี check valve ในตัว  ป้องกันปั๊มเสียหายจากน้ำแห้ง (Pump Run Dry )  ปรับแรงดันได้สูงถึง  1-9 barg.  ควบคุมขนาดปั๊ม 1.5- 4 HP  230/400 V  50/60 Hz.

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  >>> คลิกไปที่ STEADYPRES V.2 Catalog